کارگاه های آموزشی

پکیج کارگاه آموزشی (گروه4)

 پکیج شامل کارگاه های ذیل می باشد: روش تحقیق (9 تیر) تجهیزات آزمایشگاهی ( 10 تیر) بیوانفورماتیک ( 13 تیر) مقاله نویسی (14 تیر) کشت سلول (16-15 تیر) جنین شناسی (21-20 تیر) بافت شناسی (23- 23تیر) مولکولی (28-27 تیر)                  

1398/04/09

کنگره ها و سمپوزیوم ها

دهمين مدرسه تابستاني زيست پزشكي مولكولي ( از تشخيص تا درمان)

آموزش مفاهيم زيست پزشكي مولكولي، آموزش و گسترش دانش تشخيص مولكولي، آشنايي با مفاهيم درمان مولكولي (مولكولي درماني) و ژن درماني

1398/04/22