کارگاه های آموزشی

مشاهده تمام کارگاه ها

كارگاه اصول بافت شناسي و رنگ آميزي ايمونوهسيتوشيمي و ايمونوفلورسنت

هدف: آماده سازي نمونه بافتي، برش گيري پارافيني و انجمادي، رنگ اميزي روتين بافت،اصول تئوري و عملي ايمونو هستوشيمي و ايمونو فلورسنت و عكس برداري و بررسي نتايج با ميكروسكوپ نوري و فلورسنت

1398/06/03

کنگره ها و سمپوزیوم ها

مشاهده همه همایش ها

تور ویژه شرکت کنندگان کنگره بین المللی پژوهشگاه رویان همراه با اساتید...

بازدید از سکوی دید باز همراه با اساتید مدعو خارجی صرف شام در رستوران ایوان همراه با اساتید مدعو خارجی

1398/06/06