آموزشهای دانش آموزی و دانشجویی

آزمایشگاه سلول های بنیادی برای همه و اتوبوس تحقیقاتی
پژوهشگاه رویان با هدف اشاعه و ترویج علوم سلولی و آشنایی هر چه بیشتر جامعه با علم نوپای "سلول های بنیادی" اقدام به تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه "سلول های بنیادی برای همه" نمود. همچنین جهت آموزش علم سلول های بنیادی به دانشجویان و به خصوص دانش آموزان مناطق دور از مرکز، اتوبوس تحقیقاتی آزمایشگاهی با تجهیزاتی شامل: 6 میکروسکوپ، دستگاه PCR، الکتروفورز، هود بیولوژیکی و همچنین مکانی برای نگهداری حیوانات آزمایشگاهی با همکاری شهرداری و ستاد سلول های بنیادی، تجهیز و راه اندازی گردید.
بر اساس رسالت ترویجی پژوهشگاه رویان در زمینه فوق، در سال 1397 مدارس زیادی از برنامه های آموزشی و ترویجی پژوهشگاه رویان بهره مند شدند. بدین ترتیب که در حدود 2972 دانش آموز در قالب 43 مدرسه به آزمایشگاه سلول های بنیادی برای همه مراجعه کرده اند و یا در اتوبوس سیار پژوهشگاه رویان، یک روز جذاب علمی را تجربه کرده اند

پژوهشگاه رويان برنامه ويژه‌اي را براي آشنايي دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان و دانشجویان رشته¬های مختلف علوم پایه و پزشکی تدارك ديده است. در این برنامه آموزشی كه در روزهای یکشنبه در پژوهشگاه رويان داير است، دانش‌آموزان و دانشجویان با وسایل و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی آشنا شده و از روند فعالیت‌های پژوهشی در زیست‌شناسی و پزشکی مطلع می گردند. همچنین دانش‌آموزان و دانشجویان در این بازدیدها مي‌توانند از نزدیک با پژوهشگران در رابطه با آینده تحصیلی و مباحث علمی مرتبط گفتگو داشته باشند.
اين برنامه با مديريت آزمايشگاه سلول‌هاي بنيادي براي همه و همكاري روابط عمومي پژوهشگاه رويان برگزار می گردد