دوره آموزشی تخصصی

برنامه های آموزشی در پژوهشگاه رویان
فعالیت‌های آموزشی در پژوهشگاه رویان به ‌صورت دوره های بلندمدت در بستر "دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین علوم پزشکی رویان جهاد دانشگاهی" در مقاطع کارشناسی ارشد در رشته های: علوم جانوری سلولی تکوینی، زیست شناسی ژنتیک، زیست شناسی سلولی مولکولی، علوم جانوری سلولی تکوینی و دکتری پژوهش محور در رشته های: تکوین جانوری، ژنتیک مولکولی، فیزیولوژی جانوری، علوم سلولی و مولکولی و بیولوژی تولید مثل و دکتری آموزشی و پژوهشی در رشته های: مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی و بیولوژی تولیدمثل زیر نظر وزارت بهداشت و وزارت علوم و دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ ناباروری و به صورت دوره‌های کوتاه مدت تخصصی در قالب برگزاری سمینار، سمپوزیوم، کنگره های بین المللی، دوره ها و کارگاه های تخصصی برگزار می گردد.

متقاضیان جهت شرکت در دوره های ذیل میتوانند با آدرس ایمیل Education@royaninstitute.org مکاتبه نمایند.

نام دوره

حداقل ظرفیت تشکیل دوره

طول دوره

گروه ژنتیک

سیتوژنتیک 1 و کاریوتایپ   

1

یک ماه

سیتوژنتیک 2

1

دو ماه-300ساعت 

دست ورزی ژن

5

یک ماه- 160ساعت

 

گروه جنین شناسی

IVF-IVM موشی

 

1

 یک ماه

اسپرموگرام

1

دو هفته

 

گروه تصویربرداری

تصویربرداری

1

3 روز

گروه ناباروری مردان

ناباروری مردان

1

یک ماه

گروه پرستاری- مامایی

 پرستاری -مامایی

1

یک ماه 

مامایی در ناباروری

1

یک ماه

گروه سلولهای بنیادی

بیوانفورماتیک

3

 یک هفته