دوره آموزشی تخصصی

برنامه¬های آموزشی در پژوهشگاه رویان
فعالیت‌های آموزشی در پژوهشگاه رویان به ‌صورت دوره¬های بلندمدت در بستر "دانشکده علوم پایه و فن¬آوری¬های نوین علوم پزشکی رویان جهاد دانشگاهی" در مقاطع کارشناسی ارشد در رشته¬های: علوم جانوری سلولی تکوینی، زیست شناسی ژنتیک، زیست شناسی سلولی مولکولی، علوم جانوری سلولی تکوینی و دکتری پژوهش محور در رشته¬های: تکوین جانوری، ژنتیک مولکولی، فیزیولوژی جانوری، علوم سلولی و مولکولی و بیولوژی تولید مثل و دکتری آموزشی و پژوهشی در رشته¬های: مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی و بیولوژی تولیدمثل زیر نظر وزارت بهداشت و وزارت علوم و دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ ناباروری و به صورت دوره‌های کوتاه مدت تخصصی در قالب برگزاری سمینار، سمپوزیوم، کنگره¬های بین المللی، دوره¬ها و کارگاه¬های تخصصی برگزار می¬گردد.
با توجه به توانمندی¬ها و قابلیت¬های علمی و آموزشی پژوهشگاه رویان، اهمیت تبدیل آموزش در پژوهشگاه به یک برند آموزشی بین المللی تا بدانجا اهمیت پیدا کرد که تمرکز بر آموزش¬های بین الملل با ایجاد دفتر "آموزش¬های بین¬الملل" در دستور کار معاونت آموزشی قرار گرفت. بدین منظور و با نظر مساعد هیئت محترم رئیسه پژوهشگاه و به خصوص شخص ریاست محترم، ایجاد "مرکز آموزش¬های تخصصی کوتاه مدت" توسط این معاونت پی¬گیری و پس از تصویب در هیئت رئیسه و با اختصاص ساختمان زعفرانیه، برنامه عملیاتی آن آغاز شد. امید است تا در دهه فجر انقلاب اسلامی، این مرکز به بهره برداری برسد