دوره آموزشی تخصصی

برنامه های آموزشی در پژوهشگاه رویان
فعالیت‌های آموزشی در پژوهشگاه رویان به ‌صورت دوره های بلندمدت در بستر "دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین علوم پزشکی رویان جهاد دانشگاهی" در مقاطع کارشناسی ارشد در رشته های: علوم جانوری سلولی تکوینی، زیست شناسی ژنتیک، زیست شناسی سلولی مولکولی، علوم جانوری سلولی تکوینی و دکتری پژوهش محور در رشته های: تکوین جانوری، ژنتیک مولکولی، فیزیولوژی جانوری، علوم سلولی و مولکولی و بیولوژی تولید مثل و دکتری آموزشی و پژوهشی در رشته های: مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی و بیولوژی تولیدمثل زیر نظر وزارت بهداشت و وزارت علوم و دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ ناباروری و به صورت دوره‌های کوتاه مدت تخصصی در قالب برگزاری سمینار، سمپوزیوم، کنگره های بین المللی، دوره ها و کارگاه های تخصصی برگزار می گردد.
با توجه به توانمندی ها و قابلیت های علمی و آموزشی پژوهشگاه رویان، اهمیت تبدیل آموزش در پژوهشگاه به یک برند آموزشی بین المللی تا بدانجا اهمیت پیدا کرد که تمرکز بر آموزش های بین الملل با ایجاد دفتر "آموزش های بین الملل" در دستور کار معاونت آموزشی قرار گرفت. بدین منظور و با نظر مساعد هیئت محترم رئیسه پژوهشگاه و به خصوص شخص ریاست محترم، ایجاد "مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت" توسط این معاونت پیگیری و پس از تصویب در هیئت رئیسه و با اختصاص ساختمان زعفرانیه، برنامه عملیاتی آن آغاز شد.

این مرکز در تاریخ 7 اسفند 1397 افتتاح گردید و به طور رسمی فعالیت خود را با برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی تخصصی آغاز نمود.   

دوره آموزشی

 

سیتوژنتیک 1 و کاریوتایپ

 

سیتوژنتیک2 

 

دست ورزی ژن

 

IVF-IVM  موشی

 

اسپرموگرام

 

تصویربرداری

 

ناباروری مردان

 

پرستاری مامایی در ناباروری