دپارتمان زبانهای خارجی

دپارتمان زبان¬های خارجی
در راستای توانمندسازی همکاران و اعضاء هیئت علمی در زمینه زبان های تخصصی خارجی و همچنین با توجه به توسعه فعالیت های توریسم  درمانی (Health Tourism) در پژوهشگاه رویان، با تصویب هیئت رئیسه محترم در تاریخ 25/11/96 "دپارتمان زبان های خارجی" زیر نظر معاونت آموزشی دائر گردید. طی این مدت سعی گردید تا از تجارب اساتید خبره زبان انگلیسی در گروه دپارتمان زبان بهره برده و به همین جهت، تیمی متشکل از مدیران آموزش و مدرسین زبان شاغل در پژوهشگاه به شرح ذیل تشکیل و شروع به کار نمود و در این رابطه 11 جلسه در روزهای چهارشنبه برگزار گردید.
اعضاء دپارتمان زبان های خارجی:
جناب آقای دکتر روح الله فتحی (معاون آموزشی)
سرکار خانم مهسا شیخان (دبیر دپارتمان)
سرکار خانم فهیمه کشفی (مدیر آموزش ضمن خدمت)
سرکار خانم لیلا دلیری (مدیر آموزش مداوم جامعه پزشکی)
جناب آقای علیرضا یوسف زاده خیابانی (مدرس زبان انگلیسی)
جناب آقای وحید عسگری (مدرس زبان انگلیسی)