اعضاء هیئت علمی

زیست فناوری جانوری ( پژوهشکده زیست فناوری جانوری )

دکتر الهه مسائلی

دکتر زهره میراحمدی زارع

دکتر فرشاد همایونی مقدم

دکتر کیانوش درمیانی

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

دکتر مرضیه تولایی

دکتر مهدی حاجیان حسین آبادی

سلول های بنیادی (پژوهشکده سلول های بنیادی )

دکتر انسیه حاجی زاده صفار

دکتر پروانه محمدی

دکتر حامد دائمی

دکتر حسین بهاروند

دکتر رضا مقدسعلی

دکتر سارا پهلوان

دکتر سارا رجبی

دکتر سحر کیانی

دکتر سید مهدی خلیق رضوی

دکتر سیده سمانه حسینی

دکتر سیده نفیسه حسنی

دکتر شریف مرادی

دکتر فائزه شکری

دکتر فرشته اسفندیاری نژاد

دکتر کوروش شاه پسند

دکتر لیلا تقی یار رنانی

دکتر لیلا ستاریان

دکتر محسن بصیری

دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد

دکتر مرضیه ابراهیمی

دکتر مسعود وثوق

دکتر ناصر اقدمی

دکتر یاسرتهمتنی

پزشکی بازساختی ( پژوهشکده سلولهای بنیادی )

دکتر اعظم کوه کن

دکتر الهام امیر چقماقی

دکتر سعید شفیعیان

دکتر سید مسعود نبوی

دکتر لیلا عطایی فشمی

دکتر مرتضی ضرابی

دکتر مریم برکت

اپیدمیولوژی (پژوهشکده علوم تولید مثل )

امیررضا ادیب آذر

دکتر رضا عمانی سامانی

علیرضا یوسف زاده خیابانی

فریده ملک زاده

دکتر نرگس باقری لنکرانی

تصویربرداری تولید مثل ( پژوهشکده علوم تولید مثل )

دکتر احمد وثوق تقی دیزج

دکتر فیروزه احمدی

فاطمه زعفرانی

دکتر مریم نیک نژادی

جنین شناسی ( پژوهشکده علوم تولید مثل )

دکتر بهار موقر

دکتر بی تا ابراهیمی

دکتر پوپک افتخاری یزدی

دکتر روح الله فتحی

دکتر عبدالحسین شاهوردی

دکتر علیرضا علیزاده مقدم ماسوله

لیلی کریمیان

دکتر مجتبی رضازاده ولوجردی

دکتر محسن شرفی

ژنتیک ناباروری ( پژوهشکده علوم تولید مثل )

دکتر امیر امیری یکتا

دکتر آناهیتا محسنی میبدی

دکتر پروانه افشاریان

دکتر حمید گورابی

دکتر محمدرضا زمانیان

دکتر مریم شاه حسینی

دکتر مسعود برزگر

دکتر مهدی توتونچی

دکتر نوید المدنی

شبنم زرعی مرادی

ناباروری زنان (پژوهشکده علوم تولید مثل )

دکتر رضا افلاطونیان

دکتر فریبا رمضانعلی

دکتر فیروزه غفاری

دکتر کیاندخت کیانی

دکتر مرضیه شیوا

دکتر مریم حافظی

دکتر مریم مشفقی

دکتر مهدی مشایخی

ناباروری مردان (پژوهشکده علوم تولیدمثل)

دکتر حسام الدین سجادی

دکتر رویا حسینی

دکتر مرجان صباغیان

دکتر نیلوفر سدیفی