معرفی و شرح وظایف

پژوهشگاه رویان در راستای اهداف آموزشی و پیرو رسالت علمی-اجتماعی خود در ارتقاء سطح دانش و آگاهی عموم مردم، دانشجویان، محققین و متخصصین کشور، به ‌موازات برنامه های پژوهشی و ارائة خدمات تخصصی، توجه به آموزش و انتقال تجربیات کسب‌ شده به محققان داخل و خارج از کشور را از سال۱۳۷۲ سرلوحة کار خود قرار داده است. از آنجائیکه در برنامه راهبردی پژوهشگاه رویان، "آموزش" یکی از چهار محور اساسی بوده و اهمیت آن در پیشبرد اهداف سازمان، استراتژیک تلقی شده است، بنابراین تدوین برنامه راهبردی معاونت آموزشی در پائیز سال 1397 تکمیل و به هیئت رئیسه محترم پژوهشگاه ارائه گردید.
فهرست همکاران معاونت آموزشی به شرح ذیل می باشد:

 

دکتر روح الله فتحی

معاون آموزشی

خانم فرشته ذوقی

 

مسئول دفتر معاونت آموزشی

 

خانم فهیمه کشفی

 

مدیر دفتر ارتقاء و ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و آموزش ضمن خدمت

 

آقای محسن برقعی راد

 

 

 کارشناس دفتر آموزش ضمن خدمت و ارتقاء اعضاء هیئت علمی

 

 

خانم لیلا دلیری

 

مدیر دفتر آموزش مداوم جامع پزشکی

 

 

خانم مهسا شیخان

 

کارشناس دوره های آموزشی بین الملل بخش آموزش

خانم الهام طاهری

 

کارشناس برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

خانم مهرناز طیبی

 

کارشناس آموزشهای مجازی

 

آقای میثم جنگخواه

 

مدیر مرکز آموزشهای تخصصی

 

خانم الناز زند

 

کارشناس آموزش

آقای مسعود نفری مسئول آزمایشگاه سلولهای بنیادی برای همه