کنفرانسهای علمی ماهانه

کنفرانسهای علمی ماهانه در زمینة علوم تولیدمثل، سلول‌های بنیادی و زیست فناوری جانوری در قالب سخنرانی های علمی با مجوز رسمی از دفتر بازآموزی ادارة کل آموزش مداوم در سالن همایشهای پژوهشگاه رویان برگزار می گردد.

    عناوین سخنرانی های ارائه شده در این برنامه به تفکیک در جدول ذیل آمده است

https://b2n.ir/15042  

رديف

عنوان سخنراني

 سخنران

 

گروه پژوهشي

تاريخ

1

   تازه های RIF

دکتر  فریبا رمضانعلی

ناباروری زنان

1398/03/21

سه شنبه

2

باروری پس از مرگ از دیدگاه اخلاق و حقوق

دکتر رضا عمانی سامانی

حقوق و اخلاق پزشکی

1398/04/04

سه شنبه

3

اثر انجماد بر روی پروتئین های اسپرم انسان

دکتر مریم هزاوه ای

جنین شناسی

1398/05/01

سه شنبه

4

مهندسی هسته اسپرم

دکتر  مرجان صباغیان

ناباروری مردان

1398/07/02

سه شنبه

5

ترومبوفیلی در بیماران IVF

دکتر پریسا مصطفایی

ناباروری زنان

1398/07/16

سه شنبه

6

غربالگری ژنتیکی جنین پیش از لانه گزینه آری یا خیر؟

دکتر حمید گورابی

ژنتیک

1398/08/21

سه شنبه

7

بررسی تاثیر اندازه خوشه آگاهی بخش در تحلیل داده های بقای گسسته با پیامدهای چندگانه و کاربرد در آن در باروری آزمایشگاهی

آزاده قاهری

اپیدمیولوژی

1398/08/28

سه شنبه

8

بافت چربی و تولید مثل

دکتر علیزاده مقدم ماسوله

جنین شناسی

1398/09/12

سه شنبه

9

پیشرفت ها در ژنتیک ناباروری از نظریه تا کاربردهای بالینی

مسعود بذرگر

ژنتیک

1398/09/26

سه شنبه

10

Soft marker ها در حاملگی

دکتر مریم مشفقی

ناباروری زنان

1398/11/15

سه شنبه

11

پاسخهای مهندسی برای پرسش های زیست شناسی

دکتر  محمد حسین قانیان

سلولهای بنیادی

1398/11/29

سه شنبه

12

پروتئوم مایع سمن

دکتر حسام الدین سجادی

ناباروری مردان

1398/12/06

سه شنبه

13

بررسی آندومتر در سونوگرافی

دکتر فیروزه احمدی

تصویربرداری

1398/12/13

سه شنبه