مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه رویان

مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه رویان در تاریخ 7 اسفند مصادف با میلاد پربرکت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در محل زعفرانیه افتتاح می گردد 
 

مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه رویان در تاریخ 7 اسفند مصادف با میلاد پربرکت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در محل زعفرانیه افتتاح می گردد