گزارش تصویری بیستمین کنگره بین المللی بیولوژی باروری و پانزدهمین کنگره فناوری سلولهای بنیادی

بیستمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل به همراه پانزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و چهاردهمین سمینار پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل از تاریخ ششم تا هشتم شهریور ماه با حضور جناب آقای دکتر طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی و دکتر رضا ملک زاده، معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از پژوهشگران و متخصصان داخلی و خارجی در سالن همایشهای رازی برگزار شد.
در این کنگره 503 طرح و مقاله به دبیرخانه کنگره بین المللی ارسال گردید که از این میان 292 مورد به موضوع پزشکی و بیولوژی تولید مثل و 176 مورد به موضوع سلولهای بنیادی اختصاص یافته.که 45 مقاله به صورت سخنرانی و 142 مورد به صورت پوستر پذیرفته شده است. 
در بیستمین کنگره بین المللی رویان 11 کارگاه بین المللی و کاربردی در زمینه های سلولهای بنیادی و بیولوژی تولید مثل با حضور شرکت کنندگان و مدرسان خارجی برگزار گردید.