دوره پیشرفته آموزشی- مهارتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی 4

دوره پیشرفته آموزشی- مهارتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی 4

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/07/28

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 13

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 13

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/08/01

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 14

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 14

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/08/01

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 15

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 15

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/08/18

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 16

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 16

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/08/18

مشاهده

آناليز بياني و عملكردي microRNAها در سلول‎هاي بنيادي

  آموزش مفاهيم زيستشناسي microRNAها، آشنانمودن شركتكنندگان با فرآيند RNAi، انجام عملي آزمايشهاي عملكردي microRNAها

1398/08/22

مشاهده

كارگاه مهندسي بافت

ارائه تصويري كلي و جامع از مهم ترين سرفصل ها و تكنيك هايي كه در مهندسي بافت مورد استفاده قرار مي گيرند.

1398/08/23

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 17

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 17

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/09/01

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 18

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 18

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/09/01

مشاهده

حفظ باروری در بیماران غیر سرطانی : بررسی جنبه های بالینی، قانونی و اخلاقی آن

آشنایی با جنبه های بالینی، قانونی و اخلاقی مربوط به حفظ باروری در بیماران غیر سرطانی (به دلایل اجتماعی مانند سن بالا، بیماران اندومتریوز و....)

1398/09/08

مشاهده