كارگاه بلوغ و لقاح آزمايشگاهي تخمك نارس در موش (IVM & IVF)

هدف: آشنايي متقاضيان به علوم جنين شناسي و كاربرد آن

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/02/12

  • مدت: 2 روز

  • ظرفیت باقی مانده: -3

  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقيقات پزشکي توليد مثل

  • گروه برگزار کننده: جنین شناسی

  • نوع برنامه : کارگاه

تکمیل ظرفیت

اهداف دوره

 

1- تهيه محيط كشت جهت تشريح تخمدان و بلوغ تخمك و قطره گذاري آنها

2- تشريح تخمدان و شناسايي تخمك در مراحل مختلف رشد و نمو

3- حصول تخمك بالغ شده در شرايط آزمايشگاهي

4- ظرفيت پذيري اسپرم

5- آماده سازي موش جهت گرفتن تخمك بالغ(تحريك تخمك‌گذاري موش‌هاي ماده توسط تزريق هورمون‌هاي PMSG و HCG)

6- جمع‌آوري تخمك‌ها از اويداكت

7- لقاح آزمايشگاهي (از طريق مجاورسازي اسپرم و تخمك)

8- شستشو، كشت و ارزيابي جنين

قیمت ها

450 هزار تومان

شورای راهبردی

فارغ التحصيلان كارشناسي، دانشجويان و فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد و دكتري