پکیج کارگاه آموزشی (گروه4)

 پکیج شامل کارگاه های ذیل می باشد:

روش تحقیق (9 تیر)

تجهیزات آزمایشگاهی ( 10 تیر)

بیوانفورماتیک ( 13 تیر)

مقاله نویسی (14 تیر)

کشت سلول (16-15 تیر)

جنین شناسی (21-20 تیر)

بافت شناسی (23- 23تیر)

مولکولی (28-27 تیر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژگی های دوره

  • زمان شروع: 1398/04/09

  • مدت برنامه: 12 روز

  • ارگان برگزارکننده: مرکز تحقيقات علوم سلولي

  • گروه برگزارکننده: جنین شناسی

  • نوع برنامه : کارگاه

درباره دوره

گروه 4 شامل روزهای : شنبه- یکشنبه - پنجشنبه- جمعه می باشد.

هزینه ثبت نام

750000 تومان می باشد.