دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی گروه 1

ویژگی های دوره

  • زمان شروع: 1398/04/10

  • مدت برنامه: 7 روز

  • ارگان برگزارکننده: مرکز تحقيقات پزشکي توليد مثل

  • گروه برگزارکننده: جنین شناسی

  • نوع برنامه : کارگاه

ثبت نام

سرفصل

روش های پیشرفته تحقیقاتی (10 تیر)

13.30-8.30

بیوانفورماتیک (10 تیر)

18.30-14.30

اصول مقاله نویسی (11 تیر)

13.30-8.30

تکنیک های کشت سلولی(11 تیر)

18.30-14.30

میکروبیولوژی (12 تیر)

18.30-8.30

تکنیک های کشت سلولی(13 تیر)

13.30-8.30

جنین شناسی دستگاه تناسلی جنس نر(13 تیر)

18.30-14.30

مولکولی(14 تیر)

18.30-8.30

جنین شناسی دستگاه تناسلی جنس ماده (15 تیر)

13.30-8.30

اصول تکنیکهای بافت شناسی(15 تیر)

18.30-14.30

اصول تکنیکهای بافت شناسی(16 تیر)

13.30-8.30

هزینه ثبت نام

1000000 تومان می باشد.