دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی گروه 2

ویژگی های دوره

  • زمان شروع: 1398/04/10

  • مدت برنامه: 7 روز

  • ارگان برگزارکننده: مرکز تحقيقات پزشکي توليد مثل

  • گروه برگزارکننده: جنین شناسی

  • نوع برنامه : کارگاه

ثبت نام

سرفصل

بیوانفورماتیک (10 تیر)

13.30-8.30

روش های پیشرفته تحقیقاتی (10 تیر)

18.30-14.30

تکنیک های کشت سلولی(11 تیر)

13.30-8.30

اصول مقاله نویسی(11 تیر)

18.30-14.30

مولکولی(13 تیر)

18.30-8.30

جنین شناسی دستگاه تناسلی جنس نر(13 تیر)

13.30-8.30

تکنیک های کشت سلولی(13 تیر)

18.30-14.30

میکروبیولوژی(14 تیر)

18.30-8.30

اصول تکنیکهای بافت شناسی(15 تیر)

13.30-8.30

جنین شناسی دستگاه تناسلی جنس ماده(15 تیر)

18.30-14.30

اصول تکنیکهای بافت شناسی(16 تیر)

18.30-14.30