دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی گروه 3

ویژگی های دوره

  • زمان شروع: 1398/04/16

  • مدت برنامه: 7 روز

  • ارگان برگزارکننده: مرکز تحقيقات پزشکي توليد مثل

  • گروه برگزارکننده: جنین شناسی

  • نوع برنامه : کارگاه

ثبت نام