دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی گروه 4

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/04/16

  • مدت: 7 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 13

  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقيقات پزشکي توليد مثل

  • گروه برگزار کننده: جنین شناسی

  • نوع برنامه : کارگاه

ثبت نام

اهداف دوره

بیوانفورماتیک(16 تیر)

13.30-8.30

روش های پیشرفته تحقیقاتی (16 تیر)

18.30-14.30

تکنیک های کشت سلولی(17 تیر)

13.30-8.30

اصول مقاله نویسی(17 تیر)

18.30-14.30

مولکولی(18 تیر)

18.30-8.30

جنین شناسی دستگاه تناسلی جنس نر(19 تیر)

13.30-8.30

تکنیک های کشت سلولی(19 تیر)

18.30-14.30

میکروبیولوژی(20 تیر)

18.30-8.30

اصول تکنیکهای بافت شناسی(21 تیر)

13.30-8.30

جنین شناسی دستگاه تناسلی جنس ماده(21 تیر)

18.30-14.30

اصول تکنیکهای بافت شناسی(22 تیر)

18.30-14.30

22 تیر

قیمت ها

هزینه این کارگاه 1000000تومان می باشد.