دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی گروه 1

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/04/17

  • مدت: 7 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 0

  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقيقات پزشکي توليد مثل

  • گروه برگزار کننده: جنین شناسی

  • نوع برنامه : کارگاه

تکمیل ظرفیت

اهداف دوره

روش های پیشرفته تحقیقاتی (10 تیر)

13.30-8.30

بیوانفورماتیک (10 تیر)

18.30-14.30

اصول مقاله نویسی (11 تیر)

13.30-8.30

تکنیک های کشت سلولی(11 تیر)

18.30-14.30

 

تکنیک های کشت سلولی(13 تیر)

13.30-8.30

جنین شناسی دستگاه تناسلی جنس نر(13 تیر)

18.30-14.30

مولکولی(14 تیر)

18.30-8.30

جنین شناسی دستگاه تناسلی جنس ماده (15 تیر)

13.30-8.30

اصول تکنیکهای بافت شناسی(15 تیر)

18.30-14.30

اصول تکنیکهای بافت شناسی(16 تیر)

13.30-8.30

قیمت ها

850000 تومان می باشد.