اولین دوره گردشگری آموزش (تهران - خراسان رضوی)

دوره علمی تفریحی دو روزه

پژوهشگاه رویان- موزه طبیعت و حیات وحش ایران 

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/04/21

  • مدت: 2 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 0

  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی

  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت

  • نوع برنامه : کارگاه

تکمیل ظرفیت