دهمين مدرسه تابستاني زيست پزشكي مولكولي ( از تشخيص تا درمان)

آموزش مفاهيم زيست پزشكي مولكولي، آموزش و گسترش دانش تشخيص مولكولي، آشنايي با مفاهيم درمان مولكولي (مولكولي درماني) و ژن درماني

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/04/22

  • مدت: 5 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 46

  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقيقات علوم سلولي

  • گروه برگزار کننده: سلولهای بنیادی

  • نوع برنامه : مدرسه تابستاني

تکمیل ظرفیت

سرفصل های دوره

1- ژن درماني

2- مولكولي درماني

3- تشخيص هاي مولكولي

4- بيوسنسورها

5- درمان بيماريها با اسيدهاي نوكلئيك

قیمت ها

فارغ التحصیلان و اعضاء هیئت علمی: 370 هزار تومان 

دانشجویان :330 هزار تومان

دانشجویان رویان: 125 هزار تومان 

 

گروه هدف

دانشجويان و محققان و اساتيد مشغول در زمينه هاي تشخيص مولكولي و درمان هاي مولكولي و

 نيز محققان زيست شناسي مولكولي