دهمين مدرسه تابستاني زيست پزشكي مولكولي ( از تشخيص تا درمان)

آموزش مفاهيم زيست پزشكي مولكولي، آموزش و گسترش دانش تشخيص مولكولي، آشنايي با مفاهيم درمان مولكولي (مولكولي درماني) و ژن درماني

ویژگی های دوره

  • زمان شروع: 1398/04/22

  • مدت برنامه: 5 روز

  • ارگان برگزارکننده: مرکز تحقيقات علوم سلولي

  • گروه برگزارکننده: سلولهای بنیادی

  • نوع برنامه : مدرسه تابستاني

ثبت نام

سرفصل

1- ژن درماني

2- مولكولي درماني

3- تشخيص هاي مولكولي

4- بيوسنسورها

5- درمان بيماريها با اسيدهاي نوكلئيك

هزینه ثبت نام

فارغ التحصیلان و اعضاء هیئت علمی: 370 هزار تومان 

دانشجویان :330 هزار تومان

دانشجویان رویان: 125 هزار تومان 

کسانی که تا تاریخ 15 اردیبهشت 1398 اقدام به ثبت نام نمایند از تخفیف به شرح ذیل برخوردار می باشند:

فارغ التحصیلان و اعضاء هیئت علمی: 300 هزار تومان 

دانشجویان :260 هزار تومان

دانشجویان رویان: 100 هزار تومان 

 

گروه هدف

دانشجويان و محققان و اساتيد مشغول در زمينه هاي تشخيص مولكولي و درمان هاي مولكولي و

 نيز محققان زيست شناسي مولكولي