دوره پیشرفته آموزشی- آزمایشگاه تحقیقاتی 1

این کارگاه شامل سرفصلهای زیر می باشد:

بیوانفورماتیک پیشرفته، کشت سلول، مهندسی بافت، کرایوبیولوژی

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/04/22

  • مدت: 5 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 1

  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی

  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت

  • نوع برنامه : کارگاه

تکمیل ظرفیت

سرفصل های دوره

شروع کلاسها به شرح ذیل می باشد:

بیوانفورماتیک 22 تیر ماه از ساعت 9:00 لغایت 19:30

کشت سلولهای بنیادی 24 تیر ماه از ساعت 9:00 لغایت 19:30

کشت سلولهای بنیادی 25 تیر ماه از ساعت 9:00 لغایت 19:30

مهندسی بافت 26 تیر ماه از ساعت 9:00 لغایت 19:30

کرایوبیولوژی 27 تیرماه از ساعت 9:00 لغایت 19:30

 

قیمت ها

900000 تومان می باشد.