کارگاه روش هاي مقدماتي مولكولي

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/04/27

  • مدت: 2 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 8

  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقيقات پزشکي توليد مثل

  • گروه برگزار کننده: ژنتیک

  • نوع برنامه : کارگاه

تکمیل ظرفیت

توضیحات

 دانشجويان و فارغ التحصيلان كليه گرايش هاي زيست شناسي و علوم پزشكي

سرفصل های دوره

سرفصل مواد آموزشی دوره شامل:

الف) GLP در آزمايشگاه مولكولي

ب) روش هاي استخراج دي.ان.اي

ج) روش هاي استخراج آر.ان.اي

د)  PCR و RT-PCR

و) بيوانفورماتيك مقدماتي و اصول طراحي پرايمر

ه) ژل الكتروفورز و آناليز نتايج

قیمت ها

275 هزارتومان