كارگاه تئوري و عملي جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني موشي

هدف: اصول تئوری تکوین سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، آموزش جداسازی و کشت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، بررسی زنده مانی و شمارش سلولی و پاساژ سلول های بنیادی اسپرماتوگونی

ویژگی های دوره

  • زمان شروع: 1398/06/02

  • مدت برنامه: 2 روز

  • ارگان برگزارکننده: مرکز تحقيقات علوم سلولي

  • گروه برگزارکننده: سلولهای بنیادی

  • نوع برنامه : کارگاه

ثبت نام

سرفصل

١. تكوين سلول هاي زايا و تشكيل سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني

٢. جداسازي سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني از بيضه

٣. كشت سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني در آزمايشگاه

٤. پاساژ سلول هاي كشت شده

هزینه ثبت نام

400 هزار تومان

گروه هدف

دانشجويان يا فارغ التحصیلان رشته هاي زيست شناسي و علوم پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري