كارگاه تئوري و عملي جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني موشي

هدف: اصول تئوری تکوین سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، آموزش جداسازی و کشت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، بررسی زنده مانی و شمارش سلولی و پاساژ سلول های بنیادی اسپرماتوگونی

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/06/02

  • مدت: 1 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 9

  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقيقات علوم سلولي

  • گروه برگزار کننده: سلولهای بنیادی

  • نوع برنامه : کارگاه

ثبت نام اینترنتی تمام شد. ثبت نام حضوری امکان پذیر می باشد.

سرفصل های دوره

١. تكوين سلول هاي زايا و تشكيل سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني

٢. جداسازي سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني از بيضه

٣. كشت سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني در آزمايشگاه

٤. پاساژ سلول هاي كشت شده

قیمت ها

400 هزار تومان

گروه هدف

دانشجويان يا فارغ التحصیلان رشته هاي زيست شناسي و علوم پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري