كارگاه اصول بافت شناسي و رنگ آميزي ايمونوهسيتوشيمي و ايمونوفلورسنت

هدف: آماده سازي نمونه بافتي، برش گيري پارافيني و انجمادي، رنگ اميزي روتين بافت،اصول تئوري و عملي ايمونو هستوشيمي و ايمونو فلورسنت و عكس برداري و بررسي نتايج با ميكروسكوپ نوري و فلورسنت

ویژگی های دوره

  • زمان شروع: 1398/06/03

  • مدت برنامه: 1 روز

  • ارگان برگزارکننده: مرکز تحقيقات علوم سلولي

  • گروه برگزارکننده: سلولهای بنیادی

  • نوع برنامه : کارگاه

ثبت نام

سرفصل

آموزش تئوري و عملي اصول مطالعات بافت شناسي

رنگ آميزي اختصاصي ماركرهاي پروتئيني با تكنيك ايمونو هستوشيمي و ايمونو فلورسنت

هزینه ثبت نام

450 هزار تومان

گروه هدف

رشته هاي مرتبط با علوم زيستي