بیستمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و چهاردهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/06/06

  • مدت: 3 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 580

  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقيقات پزشکي توليد مثل

  • گروه برگزار کننده: جنین شناسی

  • نوع برنامه : کنگره

تکمیل ظرفیت

توضیحات

زمان:  6 تا 8 شهریورماه 98
مکان: سالن همایش‌های رازی


دبیر علمی: دکتر فیروزه غفاری
دبیر اجرایی: دکتر روح الله فتحی

سرفصل های دوره

20th Congress on Reproductive Biomedicine
1.    Animal Biotechnology: Visions, Techniques and New Findings

2.    ART failure
•    Repeated Implantation Failure (RIF):  Clinical and Research Approaches & Imaging Applications
•    Uterine Impact in ART
•    NO Embryo Transfer (NO ET)
•    Low Fertilization Rate
•    Embryo Screening Before ET: Improving ART Outcomes
•    Fresh VS. Frozen Embryo Transfer
•    Gamete & Embryo  Quality (Morphology, Development & Metabolomics)
•    Early Embryo Development (Experimental and Clinical Issues)
•    Infective Diseases

3.    ART Outcome
•    PND (Prenatal Diagnosis)
•    Repeated Pregnancy Loss
•    Laboratory Aspects

4.    Cryobiology
5.    Endometriosis in ART
•    Non-Invasive Diagnosis: Imaging Techniques
•    Management in ART Cycles
•    Genetics and Epigenetics Aspects

6.    Fertility Preservation
7.    Gamete Biology
•    Sperm Biology and Testis Function
•    Oocyte Biology and Ovarian Function

8.    Laboratory Aspects of Art
•    Preparation, Evaluation and Selection of Sperm for Clinical Application                                                                                                                                                                                                                                                                             
•    Cleavage and Blastocyst Culture

9.    Life Style and Nutrition in Infertility
10.    Male Reproductive Disorders
11.    Male Infertility
•    Spermatogenesis
•     Azoospermia
•    Varicocele
•    Surgery
•    Sperm retrieval

12.    Oncofertility and Fertility Preservation
13.    Ovarian Function Disorders: Clinical & Research Approaches
•    PCOS
•    POF

14.    Personalized Management in Infertility
•    Minimized Stimulation in ART
•    Optimized Stimulation in ART
•    Pharmacogenetics  of infertility

15.    Psychological Issues in Infertility
16.    Reproductive Imaging
•    Ultrasonography in Female Infertility (TVS, Color Doppler, 3D, 4D, SIS)
•    Diagnostic Imaging in Female Infertility (HSG, CT, MRI)
•    First Trimester Fetal Sonography and Complications
•    Second Trimester Anomaly Scan
•    Third Trimester Fetal Sonography and Pregnancy Complications.
•    Diagnostic Imaging & Interventional Procedures in Male Infertility
 
17.    Reproductive Genetics
•    PGD/PGS
•    Epigenetic Aspects
•    Molecular  & Cellular Aspects

18.    Safety and Quality Control in Art Lab
19.    Tissue Engineering in Reproduction

 

امتیازات و گواهی ها

14 امتیاز بازآموزی: متخصصین زنان و زایمان، ارولوژی، دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی، دکترای علوم آزمایشگاهی، بیولوژی تولید مثل، علوم تشریح، کارشناسی ارشد علوم تشریح

10 امتیاز بازآموزی: متخصصین جراح عمومی، آسیب شناسی، دکترای ژنتیک پزشکی، کارشناس ارشد ژنتیک، کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی

7 امتیاز بازآموزی: فوق تخصص غدد، پزشک عمومی، روانپزشک، دکترا و کارشناس ارشد ایمنی شناسی

4/25 امتیاز بازآموزی: متخصصین رادیولوژی، خون و سرطان بالغین، دکترای حرفه ایی داروسازی، کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مددکاری اجتماعی، دامپزشک

لینک آموزش مداوم

http://yon.ir/SiAUl

 

قیمت ها

  • آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ 3 شهریور می باشد. 

متخصصان       200 هزار تومان

پزشكان عمومي و دارندگان مدرک Ph.Dدر تمامی مقاطع و دامپزشکان        170 هزارتومان

کارشناسان و کارشناسان ارشد سایر رشته ها            100 هزار تومان

دانشجویان                                                      90 هزار تومان

دانشجویان رویان                                                 70 هزارتومان

 

گروه هدف

متخصصین ارولوژی، زنان و زایمان، دکترای ژنتیک انسانی، دکترای بیولوژی تولید مثل، متخصص رادیولوژی، دکترای ایمنی شناسی، دکترای علوم تشریح، دکترای بهداشت باروری،دکترای حرفه ایی علوم آزمایشگاهی،کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی،کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی،کارشناس ارشد ایمنی شناسی،کارشناس ارشد زنتیک، کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، پزشک عمومی شاغل در طرح پژشک خانواده، دکترای داروسازی بالینی، دکترای حرفه ایی داروسازی،دکترای روانشناسی،دکترا اپیدمیولوژی،روانپزشکی،متخصص بیهوشی،متخصص آسیب شناسی،متخصص بیماریهای داخلی،پزشکی اجتماعی،کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای پرستاری،دکترای اخلاق پزشکی،دکترای سیاست گذاری سلامت،دکترای سلامت و رفاه اجتماعی،دکترای اقتصاد سلامت