بیستمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و چهاردهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

امروزه برنامه های آموزش مداوم (بازآموزی) در قالب سمینارها، کنگره ها، جشنواره ها و ... جهت انتقال دانش و مهارت به جامعه پزشکی فارغ التحصیل برگزار می گردد. این برنامه ها در راستای نیازهای حرفه ایی شرکت کنندگان با هدف توانمند سازی گروه هدف در راستای فعالیت های شغلی شان می باشد.
یکی از معضلات بشر از دیر باز مسئله ناباروری زوجین جوان در جامعه بوده و خوشبختانه طی 27 سال اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه تشخیص و درمان ناباروری صورت گرفته و روز به روز بر دانش بشری افزوده می گردد.
مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل برای ارتقاء سطح علمی و ارج نهادن به تلاش متخصصان، پژوهشگران و دانشمندان داخلی برآن شد تا بستری فراهم آورد که در آن محققین ایرانی شانس تبادل اطلاعات و برخورداری از آخرین دانسته های برجسته ترین محققین دنیا را داشته باشند، بدین ترتیب جشنواره و کنگره بین المللی مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل با این هدف شکل گرفت. مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل در طول برگزاری 18 دوره توانست موافقت انجمن باروری خاورمیانه و سپس انجمن تولید مثل وجنین شناسی اروپا را بگیرد. کنگره هجدهم نیز با همکاری انجمن علمی تخصصی باروری – ناباروری ایران و انجمن باروری خاورمیانه برگزار خواهد شد. با توجه به شرکت بیش از 60 نفر از متخصصین و پژوهشگران خارج از کشور امسال نیز این برنامه با مجوز از هیئت محترم وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.

 

ویژگی های دوره

  • زمان شروع: 1398/06/06

  • مدت برنامه: 3 روز

  • ارگان برگزارکننده: مرکز تحقيقات پزشکي توليد مثل

  • گروه برگزارکننده: جنین شناسی

  • نوع برنامه : کنگره

ثبت نام

سرفصل

20th Congress on Reproductive Biomedicine
1.    Animal Biotechnology: Visions, Techniques and New Findings

2.    ART failure
•    Repeated Implantation Failure (RIF):  Clinical and Research Approaches & Imaging Applications
•    Uterine Impact in ART
•    NO Embryo Transfer (NO ET)
•    Low Fertilization Rate
•    Embryo Screening Before ET: Improving ART Outcomes
•    Fresh VS. Frozen Embryo Transfer
•    Gamete & Embryo  Quality (Morphology, Development & Metabolomics)
•    Early Embryo Development (Experimental and Clinical Issues)
•    Infective Diseases

3.    ART Outcome
•    PND (Prenatal Diagnosis)
•    Repeated Pregnancy Loss
•    Laboratory Aspects

4.    Cryobiology
5.    Endometriosis in ART
•    Non-Invasive Diagnosis: Imaging Techniques
•    Management in ART Cycles
•    Genetics and Epigenetics Aspects

6.    Fertility Preservation
7.    Gamete Biology
•    Sperm Biology and Testis Function
•    Oocyte Biology and Ovarian Function

8.    Laboratory Aspects of Art
•    Preparation, Evaluation and Selection of Sperm for Clinical Application                                                                                                                                                                                                                                                                             
•    Cleavage and Blastocyst Culture

9.    Life Style and Nutrition in Infertility
10.    Male Reproductive Disorders
11.    Male Infertility
•    Spermatogenesis
•     Azoospermia
•    Varicocele
•    Surgery
•    Sperm retrieval

12.    Oncofertility and Fertility Preservation
13.    Ovarian Function Disorders: Clinical & Research Approaches
•    PCOS
•    POF

14.    Personalized Management in Infertility
•    Minimized Stimulation in ART
•    Optimized Stimulation in ART
•    Pharmacogenetics  of infertility

15.    Psychological Issues in Infertility
16.    Reproductive Imaging
•    Ultrasonography in Female Infertility (TVS, Color Doppler, 3D, 4D, SIS)
•    Diagnostic Imaging in Female Infertility (HSG, CT, MRI)
•    First Trimester Fetal Sonography and Complications
•    Second Trimester Anomaly Scan
•    Third Trimester Fetal Sonography and Pregnancy Complications.
•    Diagnostic Imaging & Interventional Procedures in Male Infertility
 
17.    Reproductive Genetics
•    PGD/PGS
•    Epigenetic Aspects
•    Molecular  & Cellular Aspects

18.    Safety and Quality Control in Art Lab
19.    Tissue Engineering in Reproduction

 

امتیازات و گواهی ها

متعاقبا اعلام خواهد شد

هزینه ثبت نام

متخصصان       180 هزار تومان

پزشكان عمومي و دارندگان مدرک Ph.Dدر تمامی مقاطع و دامپزشکان        150 هزارتومان

کارشناسان و کارشناسان ارشد سایر رشته ها            85 هزار تومان

دانشجویان                                                      70 هزار تومان

دانشجویان رویان                                              60 هزارتومان

  • هزینه ثبت نام از اول مرداد1398 افزایش خواهد یافت.

گروه هدف

متخصصین ارولوژی، زنان و زایمان، دکترای ژنتیک انسانی، دکترای بیولوژی تولید مثل، متخصص رادیولوژی، دکترای ایمنی شناسی، دکترای علوم تشریح، دکترای بهداشت باروری،دکترای حرفه ایی علوم آزمایشگاهی،کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی،کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی،کارشناس ارشد ایمنی شناسی،کارشناس ارشد زنتیک، کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، پزشک عمومی شاغل در طرح پژشک خانواده، دکترای داروسازی بالینی، دکترای حرفه ایی داروسازی،دکترای روانشناسی،دکترا اپیدمیولوژی،روانپزشکی،متخصص بیهوشی،متخصص آسیب شناسی،متخصص بیماریهای داخلی،پزشکی اجتماعی،کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای پرستاری،دکترای اخلاق پزشکی،دکترای سیاست گذاری سلامت،دکترای سلامت و رفاه اجتماعی،دکترای اقتصاد سلامت