اولین کارگاه مدیریت عملکرد پروژه بانک خون بندناف پژوهشگاه رویان (ویژه شرکت کنندگان بانک خون بندناف)

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/07/21

  • مدت: 1 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 0

  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی

  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت

  • نوع برنامه : کارگاه

تکمیل ظرفیت

قیمت ها

.هزینه ثبت نام 3 میلیون تومان می باشد