حفظ باروری در بیماران غیر سرطانی : بررسی جنبه های بالینی، قانونی و اخلاقی آن

برنامه ساعت 8 صبح آغاز خواهد شد.دانلود برنامه سمپوزیوم

 

 

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/09/08

  • مدت: 1 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 102

  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقيقات پزشکي توليد مثل

  • گروه برگزار کننده: ناباروری زنان

  • نوع برنامه : سمپوزيوم

ثبت نام اینترنتی تمام شد. ثبت نام حضوری امکان پذیر می باشد.

سرفصل های دوره

در این سمپوزیوم به بحث و بررسی و آشنایی متخصصین با موارد ذیل پرداخته خواهد شد:
میزان تأثیر بیماریهای ایمونولوژیک بر روی رزرو تخمدان و گناد
میزان تأثیر بیماریهای  عفونی بر روی رزرو تخمدان
تغییرات سیستم باروری با افزایش سن و تستهای ارزیابی آن  
میزان تآثیر اعمال جراحی لگنی بر روی رزرو تخمدان
میزان تأثیر بیماریهای سیستماتیک و روماتولوژیک بر روی رزرو تخمدان  
روشهای فریزتخمک به منظور social freezing
میزان تأثیر اختلالات ژنتیک و رزرو تخمدان  
دیدگاه اخلاق در فریز سلولهای جنینی جهت حفظ باروری در بیماران غیر سرطانی   
جایگاه tissue freezing در بحث حفظ باروری در بیماران غیرسرطانی
روشهای فریز گامت ها و تأثیرآن برای نسل آینده  
جایگاه فریز اسپرم و بافت بیضه برای حفظ باروری در بیماران غیر سرطانی
جایگاه پزشکی در فریز تخمک و بحث باکرگی

امتیازات و گواهی ها

5 امتیاز بازآموزی: متخصصین زنان و زایمان، ارولوژی
1/5 امتیاز بازآموزی: دکترای ژنتیک، کارشناسی ارشد ژنتیک، کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی، متخصصین روماتولوژی
2/5 امتیاز بازآموزی: دکترا و کارشناسی ارشد ایمنی شناسی، دکترا و کارشناس ارشد علوم تشریح، دکترای بیولوژی تولید مثل
 

قیمت ها

 متخصصین و دارندگان مدرک PhD ،داروسازان و علوم آزمایشگاهی: 70 هزار تومان
پزشکان عمومی،کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی: 50 هزار تومان
سایر رشته ها و دانشجویان: 30 هزار تومان

گروه هدف

 متخصصین زنان و زایمان - ارولوژی- جنین شناسی

کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی - پرستاری- حقوقی