جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی سرطان

شنبه

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/10/28

  • مدت: 2 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 10

  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی

  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت

  • نوع برنامه : کارگاه

ثبت نام اینترنتی تمام شد. ثبت نام حضوری امکان پذیر می باشد.

قیمت ها

یک میلیون تومان می باشد.