نکته و تست MHLE

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/10/29

  • مدت: 10 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 20

  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی

  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت

  • نوع برنامه : کارگاه

ثبت نام با حساب کاربری

توضیحات

یکشنبه و پنجشنبه

قیمت ها

200 هزار تومان میباشد.