دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 14

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/10/30

  • مدت: 10 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 10

  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی

  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت

  • نوع برنامه : کارگاه

ثبت نام با حساب کاربری

توضیحات

1 الی 14 آبان 1398

سرفصل های دوره

تکنیکهای روش تحقیق

مقاله نویسی

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی

تکنیکهای طراحی پرایمر

تکنیکهای مولکولی

روشهای کشت سلول جانوری (2 روز)

مباحث جنین شناسی(2 روز)

تکنیکهای مهندسی بافت

قیمت ها

8000000 ریال

گروه هدف

کلیه مقاطع

زیست شناسی 

علوم پایه پزشکی

دامپزشکی

پزشکی