دوره پیشرفته آموزشی- مهارتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی 6

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/10/30

  • مدت: 7 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 5

  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی

  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت

  • نوع برنامه : کارگاه

ثبت نام با حساب کاربری

سرفصل های دوره

تکنیکهای پیشرفته طراحی پرایمر و بیوانفرماتیک ( 2 روز)

تکنیکهای پیشرفته کشت سلول اختصاصی ( 2 روز)

تکنیکهای پیشرفته جنین شناسی ( 2 روز)

تکنیکهای مهندسی بافت ( 1 روز)

گروه هدف

کلیه مقاطع

زیست شناسی 

علوم پایه پزشکی

دامپزشکی

پزشکی