كارگاه تئوري و عملي توليد سلول هاي بنيادي القايي

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/11/29

  • مدت: 2 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 11

  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقيقات علوم سلولي

  • گروه برگزار کننده: سلولهای بنیادی

  • نوع برنامه : کارگاه

ثبت نام اینترنتی تمام شد. ثبت نام حضوری امکان پذیر می باشد.

سرفصل های دوره

بيان تاريخچه اي از سلول هاي پرتوان و پرتوان القايي-روش هاي مختلف توليد سلول هاي iPS-ارزيابي سلول پرتوان القايي- كار عملي

قیمت ها

400 هزار تومان

گروه هدف

تمامي دانشجويان زيست شناسي