سمپوزيوم فلوسايتومتري از پژوهش تا بالين

ارتقا سطح دانش علمي و كاربردي فلوسايتومتري در حوزه هاي مختلف تحقيقاتي و تشخيصي

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1399/03/20

  • مدت: 2 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 295

  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقيقات علوم سلولي

  • گروه برگزار کننده: سلولهای بنیادی

  • نوع برنامه : سمپوزيوم

ثبت نام با حساب کاربری

سرفصل های دوره

مقدمات فلوسايتومتري- كاربرد در تحقيقات دارويي- كاربرد در تحقيقات سلو لهاي بنيادي- كاربرد هاي نوين فلوسايتومتري- كاربرد در تشخيص  سرطان هاي خون و بدخيمي هاي مرتبط- كاربرد در ارزيابي باقي مانده ي بيماري  بعد از شيمي درماني(MRD)- فلوسايتومتري و شمارش سلول هاي بنيادي  خون ساز در پيوند- كنترل كيفي و ايمني در ازمايشگاه فلوسايتومتري- كارگاه هاي جانبي فلوسايتومتري در زمينه هاي تحقيقاتي و تشخيصي

قیمت ها

فارغ التحصیلان 200 هزار تومان

دانشجویان 100 هزار تومان

گروه هدف

محققان در حوزه هاي ايمونولوژي- هماتولوژي و ساير علوم سلولي