دومین سمپوزیوم آشنایی با روش های تصویر برداری در ناباروری

دومین سمپوزیوم آشنایی با روش های تصویر برداری در ناباروری، به میزبانی پژوهشگاه رویان، در تاریخ بیستم اردیبهشت 1397 توسط مرکز تصویر برداری تخصصی پژوهشگاه برگزار شد.  این سمپوزیوم در قالب 6 محور اصلی زیر ارائه شد.

  • ارزیابی زوج نابارور (تازه های ناباروری زنان)
  • ارزیابی زوج نابارور ( تازه های ناباروری مردان و اختلالات جنسی)
  • کاربرد روش های تصویربرداری در تشخیص ناباروری زنان و مردان (اندیکاسیون، تفسیر نماهای نرمال و غیر نرمال)
  • کاربرد تصویر برداری درAUB، آندومتریوز لگنی، مانیتورینگ فولیکول در ART، غربالگری جنین
  • کاربرد هستروسکوپی در سقط مکرر
  • پانل معرفی case، بحث و گفتگو

از ویژگی های ممتاز این سمپوزیوم، ارائه نکات کلیدی  ومهم در زمینه تصویربرداری و ناباروری برای متخصصین رشته مامایی می باشد. 

1398/06/30

مشاهده

دوره پیشرفته آموزشی- مهارتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی 3

دوره پیشرفته آموزشی- مهارتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی 3

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/06/30

مشاهده

تور ویژه شرکت کنندگان کنگره بین المللی پژوهشگاه رویان همراه با اساتید مدعو خارجی

تور ویژه شرکت کنندگان کنگره بین المللی پژوهشگاه رویان همراه با اساتید مدعو خارجی

بازدید از سکوی دید باز همراه با اساتید مدعو خارجی

صرف شام در رستوران ایوان همراه با اساتید مدعو خارجی

1398/06/06

مشاهده

The First International Cryo School

The First International Cryo School

 

آشنایی با مبانی روش های جدید آنالیز مولکولی و ارزیابی های تخصصی در حوزه کرایوبیولوژی

1398/06/05

مشاهده

کارگاه آشنايي همكاران اورولوژيست با ميكروتسه

هدف از برگزاری: روش هاي درماني در مردان نابارور با عمل جراحي تسه

1398/06/05

مشاهده

ارتقاي كيفيت تخمك، اسپرم و جنين در سيكل هاي ART

تحليل راهكارهاي ارتقاي كيفيت گامت و جنين در سيكل هاي ART

1398/06/05

مشاهده

كارگاه تست هاي ارزيابي عملكرد اسپرم

 اهميت تست هاي ارزيابي عملكرد اسپرم در درمان و تحقيقات

1398/06/05

مشاهده

جداسازي و تخليص سلولهاي بنيادي مزانشيمي از منابع مختلف: مغز استخوان، پالپ دندان و بافت چربي

آشنايي شركت كنندگان با منابع مختلف سلولهاي مزانشيمي و نحوه استخراج سلول از آنها

1398/06/04

مشاهده