کارگاه مهندسي بافت

ارائه تصویری کلی و جامع از مهم ترین تکنیکهای مورد استفاده در مهندسی بافت برای مبتدیان

1397/12/17

مشاهده

كارگاه مرور نظام مند و متاآناليز

توانایی ارزیابی علمی مقالات حیطه علوم پزشکی

1397/12/14

مشاهده

کارگاه انجماد تخمك و جنين

کارگاه انجماد تخمك و جنين

آشنایی با اصول نگهداری و انجماد جنین و تخمک انسانی به روش شیشه ایی

1397/12/09

مشاهده

کارگاه تكنيك هاي انجماد و ارزيابي پارامترهاي اسپرم

کارگاه تكنيك هاي انجماد و ارزيابي پارامترهاي اسپرم

آشنایی با اصول نگهداری و انجماد جنین و تخمک انسانی به روش شیشه ایی

1397/12/09

مشاهده

سومين سمپوزيوم زمستاني كرايوبيولوژي

سومين سمپوزيوم زمستاني كرايوبيولوژي

سومین سمپوزیوم زمستانه کرایوبیولوژی با همکاری انجمن جهانی کرایوبیولوژی برگزار می گردد

 

1397/12/08

مشاهده

كارگاه كشت و انجماد سلول

كارگاه كشت و انجماد سلول

آشنایی با اصول اولیه و پروتکل های نگهداری، انجماد و تغذیه سلولها با کشت

1397/12/07

مشاهده

كارگاه بيوانفورماتيك، آناليز داده هاي مايكرواري و تفسير بيان ژن

كارگاه بيوانفورماتيك، آناليز داده هاي مايكرواري و تفسير بيان ژن

آشنايي با مفاهيم بيوانفورماتيك و كاربرد آن در تحقيقات

1397/12/07

مشاهده