پکیج کارگاه آموزشی گروه(3)

 پکیج شامل کارگاه های ذیل می باشد:

روش تحقیق (22 اردیبهشت)

تجهیزات آزمایشگاهی (25 اردیبهشت)

جنین شناسی (27-26 اردیبهشت)

مقاله نویسی (29 اردیبهشت)

بیوانفورماتیک ( 1 خرداد)

کشت سلول (3-2 خرداد)

مولکولی (9-8 خرداد)

بافت شناسی (12-10خرداد)

1398/02/22

مشاهده

پکیج کارگاه آموزشی( گروه 2)

 پکیج شامل کارگاه های ذیل می باشد:

روش تحقیق (17 اردیبهشت)

تجهیزات آزمایشگاهی ( 18 اردیبهشت)

کشت سلول (20-19 اردیبهشت)

مقاله نویسی (24اردیبهشت)

بیوانفورماتیک ( 25 اردیبهشت)

مولکولی (27-26 اردیبهشت)

جنین شناسی (31 اردیبهشت و 1 خرداد)

بافت شناسی (3-2 خرداد)

1398/02/17

مشاهده

كارگاه بلوغ و لقاح آزمايشگاهي تخمك نارس در موش   (IVM & IVF)

كارگاه بلوغ و لقاح آزمايشگاهي تخمك نارس در موش (IVM & IVF)

هدف: آشنايي متقاضيان به علوم جنين شناسي و كاربرد آن

1398/02/12

مشاهده

پکیج کارگاه آموزشی (گروه 1)

 پکیج شامل کارگاه های ذیل می باشد:

روش تحقیق (8 اردیبهشت)

تجهیزات آزمایشگاهی ( 10 اردیبهشت)

کشت سلول (13-12 اردیبهشت)

مقاله نویسی (15 اردیبهشت)

بیوانفورماتیک ( 17 اردیبهشت)

مولکولی (20-19 اردیبهشت)

جنین شناسی (24-22 اردیبهشت)

بافت شناسی (27-26 اردیبهشت)

1398/02/08

مشاهده

کارگاه مهندسي بافت

ارائه تصویری کلی و جامع از مهم ترین تکنیکهای مورد استفاده در مهندسی بافت برای مبتدیان

1397/12/17

مشاهده

كارگاه مرور نظام مند و متاآناليز

توانایی ارزیابی علمی مقالات حیطه علوم پزشکی

1397/12/14

مشاهده

کارگاه انجماد تخمك و جنين

کارگاه انجماد تخمك و جنين

آشنایی با اصول نگهداری و انجماد جنین و تخمک انسانی به روش شیشه ایی

1397/12/09

مشاهده

کارگاه تكنيك هاي انجماد و ارزيابي پارامترهاي اسپرم

کارگاه تكنيك هاي انجماد و ارزيابي پارامترهاي اسپرم

آشنایی با اصول نگهداری و انجماد جنین و تخمک انسانی به روش شیشه ایی

1397/12/09

مشاهده

سومين سمپوزيوم زمستاني كرايوبيولوژي

سومين سمپوزيوم زمستاني كرايوبيولوژي

سومین سمپوزیوم زمستانه کرایوبیولوژی با همکاری انجمن جهانی کرایوبیولوژی برگزار می گردد

 

1397/12/08

مشاهده

كارگاه كشت و انجماد سلول

كارگاه كشت و انجماد سلول

آشنایی با اصول اولیه و پروتکل های نگهداری، انجماد و تغذیه سلولها با کشت

1397/12/07

مشاهده

كارگاه بيوانفورماتيك، آناليز داده هاي مايكرواري و تفسير بيان ژن

كارگاه بيوانفورماتيك، آناليز داده هاي مايكرواري و تفسير بيان ژن

آشنايي با مفاهيم بيوانفورماتيك و كاربرد آن در تحقيقات

1397/12/07

مشاهده