برنامه گردشگری- آموزشی پژوهشگاه رویان

برنامه گردشگری- آموزشی پژوهشگاه رویان

دوره آموزش جنین شناسی و شبیه سازی حیوانات به همراه اصفهان گردی و بازدید از اماکن تاریخی.

1398/04/09

مشاهده

کارگاه كمي سازي بيان ژن

کارگاه كمي سازي بيان ژن

هدف: آشنايي با تكنيك هاي بيان ژن و Real-time PCR

1398/04/12

مشاهده

كارگاه كشت ، تكثير و نگهداري سلول‏هاي بنيادي جنيني موشي

آشنايي با مفاهيم سلولهاي بنيادي جنيني موشي و روش كار با آنها در آزمايشگاه

1398/04/27

مشاهده

كارگاه كشت ، تكثير و نگهداري سلولهاي بنيادي پرتوان انساني

 استفاده از سلولهاي بنيادي پرتوان انساني براي اهداف تحقيقاتي و درماني

1398/05/02

مشاهده

کارگاه تئوری عملی تكنيك ChIP در مطالعات اپي ژنتيك

مطالعه مكانيسم هاي اپي ژنتيك با تكيه بر روش ChIP به عنوان يك روش كارآمد در بررسي تنظيم بيان ژن.

1398/05/09

مشاهده

پکیج آموزشی(گروه6)

پکیج شامل کارگاههای ذیل می باشد:

روش تحقیق ( 15 مرداد)

تجهیزات آزمایشگاهی (16 مرداد)

کشت سلول (18-17 مرداد)

جنین شناسی (23-22 مرداد)

مولکولی(25-24 مرداد)

مقاله نویسی(30 مرداد)

بیوانفورماتیک ( 31 مرداد)

بافت شناسی(5 و1 شهریور)

1398/05/15

مشاهده

كارگاه تئوري و عملي جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني موشي

كارگاه تئوري و عملي جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني موشي

هدف: اصول تئوری تکوین سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، آموزش جداسازی و کشت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، بررسی زنده مانی و شمارش سلولی و پاساژ سلول های بنیادی اسپرماتوگونی

1398/06/02

مشاهده

كارگاه اصول بافت شناسي و رنگ آميزي ايمونوهسيتوشيمي و ايمونوفلورسنت

هدف: آماده سازي نمونه بافتي، برش گيري پارافيني و انجمادي، رنگ اميزي روتين بافت،اصول تئوري و عملي ايمونو هستوشيمي و ايمونو فلورسنت و عكس برداري و بررسي نتايج با ميكروسكوپ نوري و فلورسنت

1398/06/03

مشاهده