برنامه های آموزشی

هفتمین دوره گردشگری آموزش (تهران - کیش) ویژه دانشجویان

دوره آموزشی مهندسی ژنتیک به همراه گردشگری و بازدید از اماکن دیدنی.

1398/12/01

مشاهده

هفتمین دوره گردشگری آموزش (تهران - کیش) ویژه ساکنین جزیره کیش

دوره آموزشی مهندسی ژنتیک به همراه گردشگری و بازدید از اماکن دیدنی.

1398/12/03

مشاهده

کارگاه مشاوره دیابت

در طول هفته

1398/12/05

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 15

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/12/06

مشاهده

کارگاه زبان بدن

پنجشنبه

1398/12/08

مشاهده

پانزدهمين كارگاه آشنايي با كاربردهاي حيوانات آزمايشگاهي در پژوهش¬هاي زيست¬پزشكي

آشنايي با اصول نگهداري و پرورش حيوانات آزمايشگاهي

آشنايي با روش¬هاي مهار نمودن حيوانات آزمايشگاهي

آشنايي با روش¬هاي خونگيري و روش¬¬هاي بيهوشي

آناتومي و تشريح

1398/12/08

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 16

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/12/10

مشاهده