Summer School

برگزاری مدرسه تابستانی، ایده ای است برای ترویج دانش زیست شناسی تکوینی و سلول های بنیادی به علاقمندان این علم می باشد که سالیانه در تیر ماه برگزار میگردد.خداوند را سپاس می گوییم که لطف خود را شامل حال ما فرمود و موفق شدیم نه دوره مدرسه تابستانی را در پژوهشگاه رویان برگزار نماییم

برآن شدیم در سال آتی دهمین مدرسه تابستانی را با موضوع آموزش زیست پزشکی مولکولی از تشخیص تا درمان در تاریخ 23 تیر لغایت 28 تیر برگزار نماییم.