Imaging

دومین سمپوزیوم آشنایی با روش های تصویر برداری در ناباروری، به میزبانی پژوهشگاه رویان، در تاریخ بیستم اردیبهشت 1397 توسط مرکز تصویر برداری تخصصی پژوهشگاه برگزار شد.  این سمپوزیوم در غالب 6 محور اصلی زیر ارائه شد.

 • ارزیابی زوج نابارور (تازه های ناباروری زنان)
 • ارزیابی زوج نابارور ( تازه های ناباروری مردان و اختلالات جنسی)
 • کاربرد روش های تصویربرداری در تشخیص ناباروری زنان و مردان (اندیکاسیون، تفسیر نماهای نرمال و غیر نرمال)
 • کاربرد تصویر برداری درAUB، آندومتریوز لگنی، مانیتورینگ فولیکول در ART، غربالگری جنین
 • کاربرد هستروسکوپی در سقط مکرر
 • پانل معرفی case، بحث و گفتگو

از ویژگی های ممتاز این سمپوزیوم، ارائه نکات کلیدی  ومهم در زمینه تصویربرداری و ناباروری برای متخصصین رشته مامایی می باشد. 

Features

 • Start At: 2019/11/16

 • Duration: 1 Day(s)

 • Remains : 100

 • Organ: Academic Jahad Reproductive Research Center

 • Group: Reproductive Imaging

 • Type : Symposiast

Complete

Details

 محتوای آموزشی این سمپوزیوم به صورت الکترونیکی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

زمان فعال سازی دوره، برای متقاضیان  24 ساعت بعد ازثبت نام و پرداخت هزینه می باشد. 

نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به سامانه آموزش مجازی، کد ملی می باشد.

Objectives

 • ارزیابی زوج نابارور (تازه های ناباروری زنان)
 • کاربرد انواع سونوگرافی در تشخیص ناباروری زنان
 • کاربرد هیستروسونوگرافی در تشخیص ناباروری زنان
 • معرفی بانک خون بند ناف رویان
 • کاربرد هیستروسالپینگوگرافی در تشخیص ناباروری زنان
 • کاربرد تصویربرداری در مانیتورینگ فولیکول در ART
 • کاربرد هیستروسکوپی در سقط مکرر
 • کاربرد تصویربرداری در آندومتریوز لگنی
 • ارزیابی زوج نابارور (تازه های ناباروری مردان)
 • کاربرد روش های تصویربرداری در ناباروری مردان
 • کاربرد تصویربرداری درAUB
 • کاربرد تصویربرداری درَغربالگری جنین
 • کاربرد MRI در تشخیص ناباروری زنان

Prices

300000 ریال

Committee

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مامایی