• روز های برگزاری دوره 16 و 17 و 18 و 20  خرداد

   

  Fundamentals of Bioinformatics

   

  • Genome and Genomics Analysis
  • Enrichment transcriptome analysis
  • Gene Ontology Investigation
  • Functional Enrichment Analysis
  • Primer Design
  • Protein & Proteomics Analysis
  • Deep Data Analysis on Protein-protein Analysis
  • Disease and Phenotype Investigation
  • Basics of System Biology

   

  • Softwares and Servers
  1. Bioedit : a biological sequence alignment editor
  2. COBALT: a multiple protein sequence alignment tools
  3. KEGG and Reactome
  4. Amino Acid Explorer : amino acid properties, substitutions and functions
  5. CDART : Displays the functional domains that make up a given protein sequence
  6. ELM : annotation and detection of eukaryotic linear motifs
  7. ORFfinder : searches for open reading frames (ORFs) in the DNA sequence
  8. STRING : Protein-Protein Interaction Networks Functional Enrichment Analysis
  9. GeneMania: GENE-GENE interaction prediction tools
  10. Panter: Enrichment data analysis
  11. Amigo2
  12. ShinnyGO: Gene ontology Analysis


 • بزرگراه شهید سلیمانی، خ بنی هاشم، میدان بنی هاشم، نبش کوچه شقایق ، پلاک 365، مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت (شهید رعیت)
  تلفن ضروری :02123562451 _02123562323

 • ظرفیت: 15
 • تاریخ شروع دوره: 1402/03/16
 • تاریخ پایان دوره: 1402/03/20
 • ساعت شروع دوره: 9 صبح
 • نوع دوره: حضوری
+ موارد بیشتر - بستن

ظرفیت باقی مانده 11 نفر