مهندسی بافت استخوان و سلولهای بنیادی مزانشیمی

  • تالیف: دكتر محمدرضا باغبان اسلامي نژاد (عضو هيئت علمي پژوهشگاه رويان)
  • ناشر: انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
  • نوبت چاپ: اول / 1390
  • ویراستار: رحيم توسليان
  • شابک: 3-0-600-92587-978
  • سایر مشخصات: --
  • -

+ موارد بیشتر - بستن