اصول و مبانی پزشکی بازساختی

  • تالیف: دکتر مسعود وثوق
  • ناشر: انتشارات پژوهشگاه رویان(وابسته به جهاد دانشگاهی)
  • نوبت چاپ: اول/1401
  • ویراستار: شهره روحبانی
  • شابک: 978-600-8486-39-8
  • سایر مشخصات:
  • .پزشکی بازساختی دانشی نوین و بین رشته ای است که جهت پاسخ دادن به مهم ترین چالش های پزشکی آینده ایجاد شده است

+ موارد بیشتر - بستن